Rychlost


Podle rychlosti poznáme, jak velkou dráhu urazí těleso za jednotku času.

Vzdálenost v km:

Čas v hod:

Čas v min:
Vzorec:

Rychlost
v = s / t


Další odkazy: