Pythagorova věta


Pravoúhlý trojúhelník tvoří na sebe kolmé odvěsny a přepona.

Strana a:

Strana b:

Strana c:
Vzorec:

Pythagorova věta
c2 = a2 + b2Další odkazy: