Průměr


Průměr je součtem všech hodnot vyděleným jejich počtem.

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

Další odkazy: