Procenta


Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

Kolik je X % z čísla Y?
Příklad: Kolik je 20 % ze 147?

(20 : 100) ⋅ 147 = 29,4

Kolik je %:

Z celku:


Kolik procent je číslo X z čísla Y?
Příklad: Kolik procent je 44 ze základu 128?

(44 : 128) ⋅ 100 = 34,375%

Kolik % je:

Ze základu:

Další odkazy: