Dělení


Dělení je v aritmetice binární operace mezi dvěma čísly daného číselného oboru, která je opačná k operaci násobení.

Další odkazy: