Povrch válce


Válec je těleso tvořené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm.
Plášť je na podstavu kolmý a podstava je tvořena kruhem.

Poloměr (r):


Výška (v):
Vzorec:

Povrch válce
S = 2 * π * r(r + h)


Další odkazy: