Obvod pravoúhlého trojúhelníku


Pravoúhlý trojúhelník tvoří na sebe kolmé odvěsny a přepona.
Součet úhlů je 180°, platí: α + β = 90°.

Strana a:

Strana b:

Strana c:
Vzorec:

Obvod trojúhelníku
o = a + b + cDalší odkazy: