Obsah pravoúhlého trojúhelníku


Pravoúhlý trojúhelník tvoří na sebe kolmé odvěsny a přepona.
Součet úhlů je 180°, platí: α + β = 90°.

Strana a:

Strana b:

Vzorec:

Obsah trojúhelníku
S = (a*b)/2Další odkazy: