Obsah kruhu


Kruh je dán středem a poloměrem nebo průměrem.

Poloměr (r):
Vzorec:

Obsah kruhu
S = π * r²

Další odkazy: