Obsah čtverce


Obsah čtverce = velikost plochy, kterou čtverec zabírá.
Obsah čtverce označíme "S = a*a"

Délka (a):
Vzorec:

Obsah čtverce
S = a * a


Další odkazy: